MARIA DŁUSKA

Maria Dłuska (1900-1992) – polska polonistka, językoznawczyni i teoretyczka literatury. Urodziła się w 1900 roku w Kursku, gdzie spędziła również młodość. Uczęszczała do gimnazjum żeńskiego w roku szkolnym 1911/1912 uczyła się w polskiej szkole Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny, tzw. „szkole na Wiejskiej”. W 1915 roku debiutowała jako poetka. 3 lata później zdała maturę. Rozpoczęła studia na Wydziale Filologicznym […]

Read More