MARIA PAPIEWSKA

Maria Papiewska była jedną z lubelskich aktywistek w sferze oświatowej. Urodziła się ona w 1859 roku. Ukończywszy szkołę średnią na pensji u A. Świerczyńskiej wyjechała na studia do Warszawy. W 1882 roku powróciła do Lublina i rozpoczęła pracę, jako nauczycielka przyrody w swojej dawnej szkole. W tym czasie odbyła również wiele kursów pedagogicznych w różnych polskich miastach oraz w państwach Europy Zachodniej. Trzy lata później została kierowniczką szkoły freblowskiej M. John, która mieściła się przy ul. Zamojskiej 767. W 1889 roku została właścicielką placówki. Następnie zamieniła je w przedszkole, a po krótkim czasie przeniosła do kamienicy przy ul. Namiestnikowskiej 4 (obecnie ulica Narutowicza 4). W latach 1901 – 1902 była współzałożycielką Koła Pracy Społecznej Kobiet. W ramach działań koła utworzyła szkołę elementarną dla dzieci i dorosłych. Prowadziła półkolonie letnie dla dzieci. Należy dodać, że była bliską współpracowniczką Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Szerzenia Oświaty „Światło”69. Była również współzałożycielką lubelskiego oddziału Polskiego Związku Nauczycielskiego. W 1908 roku otworzyła Zakład Freblowski dla bon i niań. Kobiety przygotowywane były do wykonywania zawodu, czyli wychowywania małych dzieci. Ukończenie tej szkoły dawało większe szanse na zdobycie pracy jako opiekunka czy bona. Papiewska uczyła swoje podopieczne nieznanej wówczas na Lubelszczyźnie metody, w której do każdego dziecka należy mieć indywidualne podejście. W 1918 placówkę przekształciła w Seminarium Ochroniarskie i przeniosła je kamienicy przy ul. Niecałej 8. Dodatkowo utworzyła w tym samym miejscu 6 – klasową szkołę powszechną. Następnie 11 lat później Maria Papiewska zmieniła nazwę zakładu na Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli, która funkcjonowała nieprzerwanie do 1939 roku Poza oświatą działała również w harcerstwie oraz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Podczas II wojny światowej po likwidacji jej placówki, rozpoczęła działalność konspiracyjną, poprzez tajne nauczanie we własnym mieszkaniu. Razem ze swoimi byłymi podopiecznymi organizowała zbiórki żywności dla potrzebujących, więźniów oraz przebywających w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Maria Papiewska za swoją postawę obywatelska odznaczona została Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Natomiast za działalność oświatową przyznano jej nagrodę Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej. W 1942 roku zmarła i została pochowana na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Opracowała: J. Juros